ทำไมต้อง Seed

สร้างการรับรู้
ให้แบรนด์

กระตุ้นให้เกิดการมองเห็น สนทนาและบอกต่อ
เป็นวงกว้างมากขึ้น อย่างสม่ำเสมอ

ส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับแบรนด์

กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
หรือซื้อสินค้านั้นๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

เพิ่มโอกาสทางการขาย
ให้กับแบรนด์

วิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกพูดถึง
เพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้าให้มากขึ้น

Seed.in.th
"ช่วยเติมเต็มการตลาดของคุณ
ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญการทำ Seeding & Influencer Management บนโลกออนไลน์
เปิดโอกาสให้ "แบรนด์" ของคุณอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวาง
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมไปถึงยอดขายที่มากขึ้นให้กับคุณ

บริการของ Seed.in.th

Responsive image

Seeding


สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณกับช่องทาง
Social Website และ Social Media

Influencer


เปิดตัวให้ปังและตรงเป้าหมายกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางที่ดีที่สุด

Influencer


เปิดตัวให้ปังและตรงเป้าหมายกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางที่ดีที่สุด

Campaign Planner


ปังสุดขีดกับแคมเปญประขาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
ที่วางแผนและเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ

Address

อาคารเอเชีย ห้อง 12L ถนนพญาไท
แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Phone

02-297-0237

Email

info@semicolon.co.th